İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
28/08/2014 15:59:49 - 21/01/2015 15:59:49 - 1930 Okunma

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik İ.Ö. Programına İlk defa 1994-1995 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır.

Avrupa Yeterlilikler çerçevesi Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla, uluslararası standartlar dikkate alınarak meslek yüksekokulları bölüm ve program yapısının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkması neticesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2009 tarihli toplantısında alınan karar ile; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 43-6 maddeleri uyarınca;

a)Meslek Yüksekokullarının bölüm ve program adlarının önerilen şekilde kabul edilmesine ve uygulamaya 2009/2010 öğretim yılından itibaren başlanmasına,

b)Eski programların karşılarında gösterilen yeniden düzenlenen programlar ile eşdeğer olduğunun kabul edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre; İktisadi ve İdari Programlar altında yer alan Büro Yönetimi ve Sekreterlik NÖ-İÖ Programları Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı olarak Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü çatısı altına girmiştir.

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Normal ve İkinci Öğretim Programları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren eğitim öğretime başlamış ilk mezunlarını 29.06.2012 tarihinde vermiştir. II. Öğretim Programı hala açık olup, bölüme bağlı toplam öğrenci sayısı 286’dır. Bölümde 1 (Bir) Yrd. Doç. Dr., 6 Öğr. Gör. görev yapmaktadır. 

                                    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında;

İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programının amacı, işletme yöneticilerine firmanın amaç ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda yardımcı olacak nitelikli ve donanımlı personel yetiştirmektir. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Bu amaçla, çağdaş bir büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere; ofis yönetimi işlemlerini yürütülmesi, tüm büro araç ve gereçlerinin en verimli şekilde kullanılması iletişim yeteneğinin güçlendirilmesi odaklı uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

                                                        MEZUNLARIN İŞ İMKÂNLARI

Büro yönetimi konusundaki birikimleri, sorumluluk alma yetenekleri ve kendilerine tanınan yetki sınırları dâhilinde karar alabilme gibi özellikleri ile yönetim kadrosu içinde yerini almakta, tüm sektörlerde büro yöneticisi, ofis hizmetleri uzmanı, üst yönetim asistanı, proje yöneticisi, koordinatörlük gibi pozisyonlarda görev alabilmektedir.

 

Büro yönetimi asistanlık babaeski myo sekreterlik

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.